Zahvaljujemo se svim naših partnerima koji su prepoznali kvalitet našeg rada i pomogli nam u realizaciji ovog projekta.
PRIJATELJI PROJEKTA
OPENS je Savez udruženja čiji je zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi. OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.
ROBNI PARTNERI
MEDIJSKI PARTNERI
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn
Brought to you with    by  BEST Novi Sad
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram