Prijavi se
11. i 12. decembar

/

dana

/

sati

/

minuta

/

sekundi

O radionicama

Otključaj svoje preduzetničke potencijale

11. Decmbar 2021. - 17:00-19:00h
pred
Na ovoj radionici saznaćemo šta nas sprečava da oslobodimo svoju originalnost, ideje i preduzetničke potencijale.
Upoznaćemo se sa izazovima koji nas očekuju na tom putu i načinima kako da ih prevaziđemo. Osvestićemo kako na nas utiču ograničavajuća uverenja, okruženje i strahovi, i kako se izboriti sa njima.Otkrićemo osobine, veštine i sposobnosti koje su ključni faktori uspeha, kako bismo otključali i probudili naše preduzetničke potencijale. Naučićemo šta su neophodni sastojci potrebni svakoj ideji da bi se razvila i uspešno pretvorila u preduzetnički poduhvat – „FORMULA 4+1“. Primenićemo naučeno u praktičnom radu sa svojim idejama.
Predavač: Miloš Pešić (Centar za razvoj potencijala)

Javni nastup

12. Decmbar 2021. - 13:30-15:30h
Na ovoj radionici savladaćete osnovna pravila javnog nastupa, pomoći ćete sebi u poslovnoj komunikaciji, ali i u svakodnevnoj interakciji sa ljudima.

Strah od javnog nastupa se nalazi među pet prvih i najčešćih strahova ljudi. Ponekad je toliko izražen i tolikog intenziteta da osoba skoro prestaje da diše, i/ili se u potpunosti povlači iz društvenog života.
Jjavnim nastupom smo stalo okruženi, od svakodnevne komunikacije sa ljudima oko sebe, u formalnim ili neformalnim uslovima, na ispitu…

Polaznicima će na radionici biti predočeni tips and tricks za uspešno savlađivanje treme i poboljšanog javnog nastupa uopšte.
Tehnike koje će ovbe biti predstavljene su sastavni deo programa koji profesorka Ćorić izvodi u okviru posebnog kursa na svom matičnom fakultetu , poslednje četiri godine.

Predvač: Dragana Ćorić (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu)

Upravljanje vremenom

11. Decmbar 2021. - 14:00-16:30h
Da li mislite da imate previše obaveza, a premalo vremena?

Na ovoj radionici naučićete da postavite i ostvarite ciljeve u određenom vremenskom periodu.

Obrađivaće se sledeći elementi:
-Kradljivci vremena
-Utvrđivanje prioriteta
-Principi Time management-a
-Ciljevi Time management-a
-Prokrastinacija - neprijatelj savremene organizacije vremenom
-Tehnike upravljanja vremenom
-Praktične vežbe

Predavač: Novak Stanišić (Infopolis)

Asertivna komunikacija

12. Decmbar 2021. - 11:00-13:00h
U poslovnom svetu za svakog čoveka je neophodno da ovlada komunikacionim veštinama, kako bi mogao da predstavi sebe, svoj projekat, svoj tim ili svoju ideju. Svaku verbalnu komunikaciju mora pratiti adekvatna neverbalna komunikacija, jer jedino na taj način sagovorniku možemo poslati adekvatnu poruku. Uz sve to, neizostavni deo jeste i asertivna komunikacija, kojom jasno moramo izraziti svoje (ne)slaganje sa sagovornicima, a da iste ne ugrozimo.
Predavač: Jelena Raut (Fakultet tehničkih nauka)

AWARD WON

23 June 2016
Wonder bed elinor family secure met. It want gave west into high no in. Depend repair met before man admire see and. An he observe be it covered delight hastily message. Margaret no ladyship endeavor ye to settling.
Novi Sad - Bulevar Despota Stefana 5
11. i 12. decembar 2021.
Prijave se zatvaraju 5. decembra u 23:59h
11. decembar 2021. - #1 Dan

Pisanje radne biografije(CV) i simulacija razgovora za posao / 10:00h - ONLINE RADIONICA

Predavači: Srđan Vukojičić i Milena Stojković
Ukoliko se pitate koji je najbolji način da sastavite vaš CV onda je ovo radionica za vas. Na ovoj radionici ćete se na interaktivan način upoznati sa osnovnim pojmovima i najčešćim greškama koje se dešavaju prilikom pisanja CV-ja. Pored toga imaćete priliku da prisustvujete simulaciji razgovora za posao.
Radionica će se sastojati iz teorijskog i praktičnog dela. Praktični deo će se odvijati u vidu mini case study-ja.

Upravljanje vremenom / 14:00 - 16:30h

Predavač: Novak Stanišić
Da li mislite da imate previše obaveza, a premalo vremena?
Na ovoj radionici naučićete da postavite i ostvarite ciljeve u određenom vremenskom periodu. 
Obrađivaće se sledeći elementi: 1. Kradljivci vremena , 2. Utvrđivanje prioriteta 3. Principi Time management-a  4. Ciljevi Time management-a  5. Prokrastinacija - neprijatelj savremene organizacije vremenom, 7.  Tehnike upravljanja vremenom, 8. Praktične vežbe 

Otključaj svoje preduzetničke potencijale / 17:00-19:00h

Predavač: Miloš Pešić 
Na ovoj radionici saznaćemo šta nas sprečava da oslobodimo svoju originalnost, ideje i preduzetničke potencijale.
Upoznaćemo se sa izazovima koji nas očekuju na tom putu i načinima kako da ih prevaziđemo. Osvestićemo kako na nas utiču ograničavajuća uverenja, okruženje i strahovi, i kako se izboriti sa njima.Otkrićemo osobine, veštine i sposobnosti koje su ključni faktori uspeha, kako bismo otključali i probudili naše preduzetničke potencijale. Naučićemo šta su neophodni sastojci potrebni svakoj ideji da bi se razvila i uspešno pretvorila u preduzetnički poduhvat – „FORMULA 4+1“. Primenićemo naučeno u praktičnom radu sa svojim idejama.
12. decembar 2021. - #2 Dan

Asertivna komunikacija kao oruđe za uspešnu poslovnu komunikaciju / 11:00 - 13:00h

Predavač: Jelena Raut
U poslovnom svetu za svakog čoveka je neophodno da ovlada komunikacionim veštinama, kako bi mogao da predstavi sebe, svoj projekat, svoj tim ili svoju ideju. Svaku verbalnu komunikaciju mora pratiti adekvatna neverbalna komunikacija, jer jedino na taj način sagovorniku možemo poslati adekvatnu poruku. Uz sve to, neizostavni deo jeste i asertivna komunikacija, kojom jasno moramo izraziti svoje (ne)slaganje sa sagovornicima, a da iste ne ugrozimo.

Javni nastup / 13:30-15:30h

Predavač: Dragana Ćorić
Strah od javnog nastupa se nalazi među pet prvih i najčešćih strahova ljudi. Ponekad je toliko izražen i tolikog intenziteta da osoba skoro prestaje da diše, i/ili se u potpunosti povlači iz društvenog života.
Javnim nastupom smo stalo okruženi, od svakodnevne komunikacije sa ljudima oko sebe, u formalnim ili neformalnim uslovima, na ispitu…
Polaznicima će na radionici biti predočeni tips and tricks za uspešno savlađivanje treme i poboljšanog javnog nastupa uopšte.
Tehnike koje će ovde biti predstavljene su sastavni deo programa koji prof.  Ćorić izvodi u okviru posebnog kursa na svom matičnom fakultetu , poslednje četiri godine.

Put do prakse / 16:00-17:30h

Kompanija Continental
Radionica „Put do prakse" namenjena je svim studentima koji žele da nauče više o pravilnom pretraživanju oglasa za praksu, načinu izrade CV-ja i pripreme za prvi intervju, samom procesu selekcije za praksu, kao i o načinu informisanja o praksama koje su u ponudi u samoj kompaniji.
Pomoću ove radionice želimo da vam pomognemo da aktivno utičete na početak svoje profesionalne karijere i da na uspešan način dođete do stručne prakse koja je pravi izbor za vas.

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram